En nyhet lagt ut på Facebook: Noen danske niendeklassinger har laget en skoleoppgave, lagt opp som et forskningsprosjekt, som viser (bl.a. ifølge dem selv og en del andre) at karse påvirkes negativt av stråling, i dette tilfellet fra to rutere som ble brukt til å få tre PC’er til å kommunisere kontinuerlig med hverandre i 13 dager.

Lenke til Danmarks Radios oppslag:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/16/131324.htm

Noen mener omtrent at dette er bare tull, for eksempel bloggeren Gunnar Tjomlid:

http://tjomlid.com/2013/05/19/om-karse-wifi-straling-og-en-snurt-naturfagslaerer/

Den ufiltrerte blogger gjør noen kjappe hopp, da. Jeg hører ikke til dem som mener at dette eksperimentet gir solide bevis for at mobilstråling er helseskadelig for mennesker. Dette handler jo ikke konkret om mennesker, men om karse.

Jeg mener heller ikke at det ikke finnes noen mulighet for at mobilstråling er skadelig for oss, fordi jeg ikke vet noe særlig om det. Men hvis man leser igjennom jentenes prosjekt, er det ikke tvil om at den strålingen som karsen ble utsatt for har ført til en tydelig effekt på plantene – de skålene med frø som ble utsatt for stråling spirte langsommere, og klarte ikke å bli like lange som kontrollgruppen. Kontrollgruppen ble altså ikke ble utsatt for noe spesielt, annet enn værelsestemperatur, vanning og lysforhold som var de samme som de bestrålte plantene.

Jentene har veid spirene etter 12 dager, og funnet entydige forskjeller mellom bestrålte og ikke bestrålte planter. Alle bestrålte skåler med karseplanter har vokst mindre og spirt seinere enn de som ikke ble bestrålt, det er til dels betydelig færre antall spirer, og biomassen (vekten av spirene) er også mindre i alle skålene. De har også registrert det de kaller misvekst, og vi får gå ut fra at spirene da ikke ser ut sånn som karsespirer pleier å se ut. Det er tydelig mer av det i den bestrålte gruppen.

Strålingskilden var 3 PC’er med 2 rutere, som ble satt i gang med å kommunisere med hverandre kontinuerlig i de 13 dagene forsøket pågikk, på en måte som ”tilsvarer internett-browsing” , for å bruke deres egen  formulering. Altså surfing.

Her er en lenke til jentenes rapport fra skoleprosjektet:

http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/075641A4-F4D4-4ECF-834F-C0DAF2B8E1E1/5134851/Undersoegelse_af_nontermiske_effekter_af_mobilstra.pdf

Noen av kommentarene deres er strukket litt langt og kanskje ikke helt dekkende bare ut fra det de har funnet, men de er ikke nødvendigvis helt gale heller, og fortjener å bli tenkt over. Det de sier om selve forsøket er tydelig og greit.

Poenget er i hvert fall at noen mener det ikke finnes forskning som påviser negativ påvirkning på levende organismer overhode, og det stemmer ikke. Dette eksperimentet, selv om det bare er et ungdomsskoleprosjekt, viser som sagt entydig og negativ påvirkning, såvidt jeg kan se. Man skal ikke lete lenge på nettet for å finne forskningsrapporter som dokumenterer andre negative effekter på andre levende organismer, av forskjellige typer stråling fra mobiltelefoner og andre trådløse apparater.

At det finnes forskning som peker i motsatt retning kan vi også regne med, og sannsynligvis er ikke de to “sidene” helt sammenlignbare, fordi enhver forsker alltid prøver å finne ut noe nytt, og dermed oftest ikke snakker om nøyaktig samme ting som en annen. Dermed kan man vel si ut fra common sense, og uten at jeg har sjekket feltet særlig nøye, at i noen tilfeller påvirker strålingen levende materiale negativt, mens i andre tilfeller gjør den det ikke.

Det man ikke kan si, hvis det altså stemmer at det finnes forskningsprosjekter som konkluderer i forskjellig retning, er at bare det ene er tilfelle, at det for eksempel aldri er tilfelle at levende vesener påvirkes uheldig, eller at det alltid skjer.