Når du øver inn et stykke, øv alle noter, absolutt alle triller og forsiringer og alt annet, hver for seg. Alle toner som skal klinge ut må med. Sørg for at alle toner har en åpen klang, sånn som typisk alle kordirigenter er ute etter, tilsvarende en åpen «å». Dette er mulig å gjøre også med instrumenter, ikke bare når man synger.

For å oppnå dette kan man forestille seg et rør som kommer opp fra bakken, mellom beina, hvor lyden kommer ut. Hver tone må som regel slås an et visst antall ganger, til man har en klang som er nøytral og uformet, men åpen, tydelig og fulltonende.

Dette gjør man uten noen særlig tanke på stil, frasering eller andre ting, man bare behandler hver tone som en separat ting, slik at man til sist har hele stykket så si liggende «i biter» rundt seg, altså i hodet, da.

Så lar man stykket være til dagen etter, og jobber deretter videre på den måten som passer best. Det man oppnår er at man har tilgang til sitt eget klangmateriale, lagt inn i den musikken man holder på med, og dette materialet kan så brukes til hva som helst, det man nå gjør for å få stykket til å klinge bra.

Man kan se på det som «forskningsarbeid», og hver tone kan oppfattes som et faktum man er nødt til å ha med for å gjengi det man holder på med. Fortolkningen kan gis den struktur eller fasong man ønsker, så lenge den passer inn i stilen slik stykket er bygget opp.

Det anbefales ikke å bruke denne metoden når man jobber med jazz – da kommer man til poenget via feil vei. Det går muligens bra i andre genrer, man får prøve seg frem. Men dette er en metode som fungerer når klangen er hovedpoenget eller omdreiningspunktet i musikken.

Arbeidet bør ideelt sett gjøres når du begynner å jobbe med et stykke. Det kan også brukes til oppvarming, hvor du i så fall bruker ganske få toner, på piano 5-finger-posisjon, langsomt, til du føler du er klar til å øve eller spille. Slå an en tone med en finger, slapp av så mye det går uten å flytte hånda, deretter en annen tone med en annen finger, og fortsett sånn, langsomt. Bytt fingre systematisk eller tilfeldig, slik at hele hånda blir bevegelig og avslappet, og man får prøvd alle slags kombinasjoner av fingre.

Sjekk sitte- eller stå-stilling en gang imellom også, slik at alle muskler er mest mulig avslappet og i balanse.