En lederskribent i Adresseavisa forsøker å sette punktum for diskusjonen om lærernes arbeidstid:http://www.adressa.no/meninger/leder/article9734878.ece

Å si at «…lærerne muligens er den eneste gruppen som har tariffestet rett til selv å bestemme over deler av arbeidstiden…» lyder så unøyaktig påståelig at jeg i grunnen ikke tror på det. En journalist som skriver om dette burde vite om det stemmer eller ikke – dette er en typisk kjapp formulering som man lager når man ikke vet om det er sånn, og ikke har tid til å sjekke, men gjerne vil mene det man har ment uansett.

Uansett er det ingen grunn til at det ikke skulle kunne være sånn. Alle arbeidstakere har selvfølgelig rett til å bestemme over deler av arbeidstiden sin, og om den retten er tariffestet eller ikke er uinteressant i denne
sammenhengen, fordi det som sagt må være en helt normal ting for alle yrkesgrupper, tilpasset den måten hver enkelt jobb må gjøres. En arbeidsgiver må jo kunne stole på sine ansatte også, ikke bare ha kontroll med hva de gjør. Selvstendighet finnes i større og mindre grad i alle yrker, det kan man lett regne ut.

Grunnen til at arbeidstidsordningen for lærere bør være fleksibel, er ikke at lærerne eller deres jobb er så viktig, men at jobben er sånn at man trenger det for å kunne gjøre den.

Arbeidsgiveres styringrett er grunnleggende i arbeidslivet, og har sine grenser, og det samme gjelder arbeidstageres selvstendighet.