De tidligere avmektige, nå styrende, har forregnet seg når det gjelder en av sin egne kjepphester: Infrastruktur, eller transport, som det som regel handler om. Å kutte i trikkebudsjettet, slik at det ikke lenger er femminuttersruter som er regelen, men 10 minutters, kvarters, 20 minutters og gudhjelpemeg halvtimes ruter deler av tiden. Det er ikke så greit for en stakkar som skal på jobb i kirken søndag morgen.

Jeg tror kanskje ikke de helt har skjønt hva en trikk er for noe.

Siden alle deres prosjekter utenfor hjemmets fire vegger åpenbart ideelt sett er ment å være forretningsprosjekter, får vi bedømme det som et sånt. De prøver å få trikken til å gå fortere og mer presist, de tingene er åpenbare, det høres ut som trikken kommer til å falle fra hverandre før den når Brugata, og det sitter folk i solsteika søndag morgen og skriver noe på en blokk eller pad.

Sikkert fint det, men hovedproblemet vårt som passasjerer for tiden er ikke forsinkete trikker eller at det tar for lang tid å komme seg steder. Problemet er at den ikke går ofte nok, og at man er litt i tvil om hvor den går eller stopper akkurat i dag.

Produktet, for å være i deres verden et øyeblikk, inneholder litt mer enn du kan sjekke med en stoppeklokke. Trikken er hyggelig, kort og godt, den har et image, den har ro, den er en del av byens sjel. I tillegg til å transportere deg.

Det kan ikke være så mye å presse på tiden heller, og enhver rutinert kollektivtrafikant vet at bussen – noen ganger – er raskere, litt avhengig av hvor langt du må gå i hver ende. Hvis du altså har virkelig dårlig tid. På en rutinetur, til jobb for eksempel, eller når jeg har klart å beregne tiden og ikke bare løper avgårde, tar jeg heller trikken, fordi det er mer behagelig.

Den typen praktisk fleksibilitet som noen har snakket om er vel uinteressant for brukeren – i beste fall litt underholdning når man skjønner at noen har behov for å flytte holdeplassen eller trikketraseen av en eller annen grunn.

Jeg har enkle behov når det gjelder kollektivtrafikk, egentlig, jeg vil vite når og hvor den går, og at den fortsetter å gå der den går, og når den går. Omlegginger bør ideelt sett være permanente, og selvfølgelig gjennomtenkte. Grunnen er at jeg ikke gidder å tenke på de praktiske tingene hele tiden, de er automatisert så langt det går, jeg har annet å bruke hodet på, og det kan jeg fortsette med når sånne rutineting som kollektivtrafikken går av seg selv.

Trikken skaper også som sagt en annen type ro og karakter, i bymiljøet, midt i det som i hvert fall var en litt stressa by, sånn som byer pleier å være, og poenget er nettopp at den ikke skal være praktisk fleksibel, hvis dere henger med, den skal være der den er, hele tiden. Og så kommer den og frakter en dit man skal, omtrent med en gang. Sånn var det etter at byen vokste og Ruter innførte femminuttersruter. Det betyr altså, i mitt arbeids- og privatliv – både effektivitet og et kvarters rekreasjon.

Ro finner man ikke like mye av på de mer fleksible bussene, de er så fleksible at de rister og svinger, og er man så uheldig å ha ståplass oppfører man seg som en gammeldags pose gymtøy enten man vil eller ikke. Det er ikke egentlig morsomt, og jeg vet at noen ikke synes det er tøft, eller rett og slett unødvendig, å tenke på det som er morsomt når man er på jobb og for eksempel planlegger trikkeruter, men byen er faktisk et sted, ikke bare en gjennomfartsåre. Vi vil helst like å være her, og turistene også, forresten, som vi jo faktisk tjener en del penger på. Oslo er faktisk blitt en temmelig ok by, og trikken er en del av det.

Dette er i hvert tiltak som ikke er til beste for folk flest. Først ble trikkene kjempefulle, nå er de nesten kjempetomme og ganske fulle litt om hverandre, så til slutt tømmes de nok såpass at man kan si, med et rent ansikt, at det ikke er trafikkgrunnlag, dessverre.

Jeg vet ikke om planleggerne har tenkt ut hva de tror er effekten for byen, men det er helt åpenbart mulig at trafikken til og fra de forskjellige bydelene tynnes ut, eller byttes ut med bil. Det er ikke lurt uansett hvordan man tenker, parkering, lokal forurensing eller global. Bad for business, også.

Som sagt, hyppige avganger er en viktig ting når man er passasjer, det hadde Ruter også skjønt, så jeg i planen deres for de neste årene, som var full av entusiasme over kollektivtransport som en viktig del av Oslos vekst. Trikken var også med, det var til og med forslag om forlengelse av linjer.

Men den planen var fra 2012.