Arrangement for piano av “Abraham, Abraham, verlass dein Land”.