Per Edgar Kokkvold kommenterer tendensen til å markedstilpasse politikken på bekostning av innhold.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Nar-politikk-blir-PR-7653914.html#.U96ns1ZR_xs

Det er kanskje litt rart å etterlyse politikere som står for noe, samtidig som man sier det er lett å like politikere som (først og fremst) vil vinne, konklusjonen henger litt i løse lufta. Det er kanskje en slags trøst i et politisk nederlag hvis man føler at man faktisk hadde rett og bevarte sin integritet, hvis det var viktig å gjøre det.

Men tingen er kanskje at det er for mye fokus på salg og for lite på produksjon for tiden, både i næringslivet og i politikken. Hvis man starter med markedstilpasningen, hvis det å vinne markedsandeler eller velgere blir alt for viktig eller hovedfokus faktisk ligger der, er det en risiko for at kvaliteten på produktet blir dårligere. Litt for mange avisoverskrifter for tiden, særlig tett opp til valget, setter likhetstegn mellom ”suksess” og ”seier”. Det første begrepet burde egentlig si noe om at man har oppnådd noe fornuftig, det andre hører hjemme i bokseringen eller skisporet, ikke i et debattstudio.

Noen politikere ser på sin oppgave som først og fremst å levere det ”folket ønsker”, og tar dette svært alvorlig. Hvis man har lest bare litt om politikk, er det klart at det så å si alltid må gjøres en en avveining mellom folkevilje og fagkunnskap, uansett hvilken del av samfunnslivet man befinner seg i når man skal ta en avgjørelse eller utforme en politikk. Man kan ikke la ett av disse elementene bestemme alltid.

For mye styring er ikke av det gode, heller ikke for lite. Her er også frontene tilsynelatende vel skarpe for tiden, mange valg stilles opp eller oppleves som valg mellom enten frihet eller ufrihet. Jeg synes det er opplagt at behovet for offentlig styring vil variere fra område til område, og hva som oppleves som fritt og ufritt varierer også i stor grad, mellom individer og grupper. Å “slippe ting løs” fører heller ikke alltid til mer frihet til alle. Noen ganger er det lurt, men ofte gir det de som har mest makt fra før av enda mer spillerom, gjerne på bekostning av noen.