I Thereses gate i Oslo er en konflikt i ferd med å nå en topp. Trikken har problemer med å komme frem, sier bymiljøetaten, på grunn av feilparkerte biler. Derfor har de satt i gang et prøveprosjekt hvor gateparkeringen i Thereses gate er fjernet.

Beboere protesterer mot å bli tatt fra parkeringsmuligheter i strøkets hovedgate, og har laget en Facebookgruppe mot kommunens prøveprosjekt.

I en spørreundersøkelse gjort i Thereses gate i år, svarte 10% av de handlende at de kom med bil.

70% av de spurte oppgir å ha gått hele veien, og koblet sammen med at et stort flertall kommer hjemmefra, og enda flere også er på vei hjem fra et annet sted, er det tydelig at mesteparten av handelen foregår lokalt. Det er også spurt om hvor folk bor, og et flertall av de spurte bor i bydelen.

Undersøkelsen ble foretatt 5 dager i en uke i januar, i butikkenes åpningstider. Andelen bilister varierte fra mandag (høyest, 14%), til lørdag (lavest, 6%).

10% av de som kjørte handlet jernvare eller lignende ting, og 38% av bilistene handlet ”andre ting”, altså ting som ikke kunne klassifiseres i undersøkelsen. Resten av handelen var for bilistenes vedkommende andre små ting, for eksempel apotekvarer, og dessuten dagligvarer. Andelen bilister som handlet dagligvarer var 38%, sammenlignet med 76% for de gående.

Hver person i undersøkelsen oppga gjennomsnittlig at de brukte 365 kroner i butikkene. Kollektivreisende ligger en del under snittet, bilister litt under, mens de som går ligger en del over.

Tallet på spurte var tilsammen 207, og de ble intervjuet på vei ut av butikken eller i tilsvarende situasjon. Undersøkelsen ble utført av Ipsos MMI for bymiljøetaten.

Lenke til undersøkelsen:
http://www.oslo.kommune.no/sok/?q=rapport%20thereses%20gate#gsc.tab=0&gsc.q=rapport%20thereses%20gate&gsc.page=1

Lenke til Facebookgruppa:
https://www.facebook.com/SamarbeidiTheresesgate?fref=ts