…og hva er vitsen med bilfri by, for eksempel i Thereses gate?

Hensikten med å presentere den undersøkelsen om Thereses gate her i bloggen var ikke å si at bilen skal ut av byen, det standpunktet har jeg forlatt, forlengst, men det bør være mulig å diskutere i hvilken grad den skal være tilstede.

Jeg tror bare ikke helt på at det er så viktig at bilen kommer frem overalt, alltid, ikke så viktig at det betyr være eller ikke være for butikker i en sånn gate. Som sagt, i hvilken grad det er viktig kan man diskutere, og jeg er virkelig ikke ute etter næringslivet i byen. Jeg er helt avhengig av dem, og jeg trives med dem, jeg har ikke lyst til å dra til Alnabru for å handle. Så diskusjon er greit.

Men de fleste jeg kjenner beveger seg rundt i Oslo pr trikk, buss eller t-bane, eller til fots i nærmiljøet. Bil trenger man egentlig ikke hvis man ikke skal ut av byen eller flytte på noe tungt. Noen bruker den allikevel, men de er virkelig ikke i flertall når det gjelder trafikk internt i byen.

Gågater noen steder er kanskje ok, og biler i sentrum opplever ikke jeg som et stort problem idag. Med økende antall elbiler blir eksosproblemet også gradvis mindre.

Men det har skjedd et og annet med trikken. Det har lenge vært et mål for Ruter å få opp farten, og den har økt. Jeg har ikke hatt kapasitet til å finne ut hvor mye og hvor lenge, men det har pågått noen år. Man sammenligner seg med bybanen i Bergen, en nybygd trikkelinje med raskere vogner og altså nye skinner, og har som mål å nærme seg snitthastigheten her, uten å gjøre store nye investeringer.

Hverken vogner eller skinner i Oslo er laget for så stor fart, eller de er begge gamle, så det blir rett og slett mindre behagelig enn før både å være trafikant og beboer i nærheten. Vektleggingen på økt hurtighet er også etter min mening overdrevet, sentrum er uansett så liten at man ikke bruker for lang tid noen vei.

Fremskrittspartiet er som vanlig på banen i rett tid og støtter et hvilket som helst opprør mot noe som ikke virker fornuftig. Men Fremskrittspartiets mål er å legge ned trikken. På beboernes side? Kremt.

Å lage en diskusjon for eller mot bil er tåpelig, ingen har det standpunktet at bilen skal ut av byen. Dette er en typisk norsk lokaldiskusjon, hvor det ikke går an å tenke i gråtoner, og når diskusjonen først er igang sjekker ingen hvor stort problemet egentlig er, på noen side. Den som klager mest har vetorett, og den som klager først definerer problemet.

Det ser ut for meg som om problemet er oppstått av en fartsøkning som i utgangspunktet ikke er tilpasset trikkenettet, som i sin tur har gjort problemet med feilparkering større enn det var, og som i siste ende gir noen en mulighet til å si at trikken ikke er funksjonell.

Man kunne mistenke noen for å ha tenkt ut hele greia.