Nytt salmearrangement: Slokt er dagens lyse flammer.