Diskusjonen om trikken i Thereses gate går høyt, og jeg vet
ikke hva jeg skal si akkurat nå. Men jeg skulle gjerne sett at vi slapp
å forholde oss til Carl I. Hagens strategier for å kvitte seg med den, nok en
gang.