Hva får en utvikler til å tro at han
eller hun er mer kompetent enn meg til å lage om på mine systemer? Jeg er ikke
interessert i å forandre på systemene hver halvtime fordi et eller annet rotehode liker å være kreativ på noe som faktisk er rutinearbeid, og så gir meg det enten jeg vil eller ikke. I tidligere tider lagde jeg meg et
system som holdt, og så kunne jeg faktisk jobbe. Og hvis systemet ikke holdt, så forandret jeg det, kanskje
én eller max to ganger. Måtte jeg til flere ganger var det et tegn på at jeg
ikke visste hva jeg holdt på med eller var sliten.

De klår inn i mitt arbeid og lager bare
rot. Dette er ikke effektivisering, man er nødt til å lære seg nye systemer før
de gamle har satt seg, og man får ikke være i fred med arbeidet sitt. Begge deler tar ekstra tid. De som
driver denne utviklingen fram vet faktisk heller ikke ordentlig hva et system
er, da hadde de ikke brukt hele karrieren sin på å finne det ut. Mange av
oppleggene deres er rotete, og oppstår ofte på steder hvor det ikke trenges noe
nytt system.