Hva får en utvikler til å tro at han eller hun er mer kompetent enn meg til å lage om på mine systemer? Jeg er ikke interessert i å forandre på systemene hver halvtime fordi et eller annet rotehode liker å være kreativ på noe som faktisk er rutinearbeid, og så gir meg det enten jeg vil eller ikke. I tidligere tider lagde jeg meg et system som holdt, og så kunne jeg faktisk jobbe. Og hvis systemet ikke holdt, så forandret jeg det, kanskje én eller max to ganger. Måtte jeg til flere ganger var det et tegn på at jeg ikke visste hva jeg holdt på med eller var sliten.

De klår inn i mitt arbeid og lager bare rot. Dette er ikke effektivisering, man er nødt til å lære seg nye systemer før de gamle har satt seg, og man får ikke være i fred med arbeidet sitt. Begge deler tar ekstra tid. De som driver denne utviklingen fram vet faktisk heller ikke ordentlig hva et system er, da hadde de ikke brukt hele karrieren sin på å finne det ut. Mange av oppleggene deres er rotete, og oppstår ofte på steder hvor det ikke trenges noe nytt system.