Reza Abbasi (ca. 1565-1635) var den siste mester i ”Esfahan-skolen”, en retning i persisk miniatyrkunst. På grunn av billedforbudet i islam finnes det fra denne tiden ikke noen figurativ malertradisjon som i Europa, men miniatyrene er et markant unntak. De ble laget separat eller som bokillustrasjoner.

Ett av hans bilder:

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453250?rpp=30&pg=1&ft=Reza+Abbasi&pos=1

Reza Abbasi levde altså på tidlig 1600-tall, og hadde shah Abbas I som mesen, han var shahens favorittmaler. Shahen levde til 1629. Faren til Reza Abbasi var også maler, ved hoffet til prins Ibrahim Mirza, visekonge i Mashhad. Mashhad er en by i det nordøstlige Iran, som den gang var et viktig kultursenter. I dag er Mashhad også et viktig pilgrimsmål for muslimer.

Kaliffen Harun al-Rashid ligger begravet i Mashhad. Hans navn forekommer i ”Tusen og en natt”, men historiene her er fiksjon, i hvert fall vet man ikke om noen av dem er hentet fra virkeligheten. Kaliffen, derimot, var virkelig.

Mashhads innbyggertall er i dag ca 2,5 millioner.

Andre eksempler på miniatyrer fra den persiske tradisjonen:

”Dansende dervisjer”, en illustrasjon til en samling dikt av Hafiz, også persisk, dikter som levde på 1300-tallet:
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/446892

En dervisj er i denne sammenhengen en bestemt type islamsk asket, og en form for dans, som er illustrert her, praktiseres fortsatt som religiøs meditasjon.

Badende kvinner, en illustrasjon til en samling med poesi:
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/446553

Fire portretter fra rundt 1600:
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/451275

Til sammenligning en fransk emaljeminiatyr fra ca. 1500:
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/460519?rpp=30&pg=1&ft=miniature+painting&pos=3

Billedforbudet var i Persia på denne tiden ikke så strengt praktisert, miniatyrene ble sett på som en mer privat kunstform, blant annet fordi de ble publisert i bøker. Miniatyrgenren døde ut i Iran i løpet av 1700-tallet.

Det finnes lignende tradisjoner i Europa, og i Tyrkia og India er også miniatyrer en viktig del av kunsthistorien.

Kilder: Encyclopedia Britannica, engelsk og norsk Wikipedia.
Bildene er hentet fra nettsiden til Metropolitan Museum of Art, New York.

Artikkelen er redigert etter at den er lagt ut.