Noen flere eksempler på miniatyrer, her fortsatt persiske og europeiske.

Det blir lest for sultanen:
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/449689

En illustrasjon til Fuglenes forsamling, som også er oversatt til norsk. Den er en sentral bok i persisk litteratur, og dens fortellinger er ment å vise måter å forene seg med Gud. Fuglene samles for å finne ut hvem som skal være kongen deres, og hærfuglen, som er den viseste av fuglene, foreslår at de prøver å finne simurghen, en mytologisk fugl, som her også er et bilde på Gud.
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/451730

Tahmuras forfølger demoner. Tahmuras er den delvis mytologiske tredje sjahen av Iran, som omtales i Shahnameh, Kongeboken, som er en delvis mytisk og delvis historisk fremstilling av Persias historie. Boken ble skrevet i overgangen mellom 900- og 1000-tallet, og leses fortsatt, som en viktig del av Irans historie.
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/452112

Historien om Jonas og hvalen finnes også i den muslimske verden:
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/453683

Fra Europa:

Jean de France, hertugen av Berry, en fransk adelsmann, bestilte denne illustrerte bønneboken, kjent som ”Les belles heures de Jean de France”.
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/470306

Jomfru Marias fødsel:
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/466330

St.Bartolomeus’ død. Bartolomeus var en av de tolv apostler, men ellers er lite av hans liv belagt med historiske kilder.
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/476566