Rent privat er jeg vel ikke så interessert i om Sylvi
Listhaug er ”et godt menneske” eller ikke. Litt rart uttrykk egentlig, ettersom
vel praktisk talt ingen av oss er – helt – i den kategorien. Allikevel er det
det som har gjort deg til en ledende figur i offentligheten i Norge – at du aldri
gjør en alvorlig feil, og alltid viser god vilje – som menneske. I bunn og
grunn er det bare nettopp Jesus som har kunnet passere, så det er helt naturlig
at striden om hvem som er mest moralsk lander der.

Oppfatningen må stamme fra en tid da teologien gjennomsyret
samfunnet i alle ledd, så det er vel på høy tid å parkere den. Selv som
katolikk er jeg tilhenger av en sekulær stat, bortsett fra at jeg er skeptisk
til å dra et hvilket som helst prinsipp for langt.

Det jeg er mer interessert i er Sylvi og de andre som
samfunnsmennesker. Hvilke oppfatninger har de om samfunnet, hvilke holdninger
bygger de på, og hvilke virkninger har de meningene de har, den politikken de
arbeider for og det de faktisk gjør?