Rent privat er jeg vel ikke så interessert i om Sylvi Listhaug er ”et godt menneske” eller ikke. Litt rart uttrykk egentlig, ettersom vel praktisk talt ingen av oss er – helt – i den kategorien. Allikevel er det det som har gjort deg til en ledende figur i offentligheten i Norge – at du aldri gjør en alvorlig feil, og alltid viser god vilje – som menneske. I bunn og grunn er det bare nettopp Jesus som har kunnet passere, så det er helt naturlig at striden om hvem som er mest moralsk lander der.

Oppfatningen må stamme fra en tid da teologien gjennomsyret samfunnet i alle ledd, så det er vel på høy tid å parkere den. Selv som katolikk er jeg tilhenger av en sekulær stat, bortsett fra at jeg er skeptisk til å dra et hvilket som helst prinsipp for langt.

Det jeg er mer interessert i er Sylvi og de andre som samfunnsmennesker. Hvilke oppfatninger har de om samfunnet, hvilke holdninger bygger de på, og hvilke virkninger har de meningene de har, den politikken de arbeider for og det de faktisk gjør?