http://www.dagsavisen.no/oslo/tog-direkte-til-køben-1.479539

Fint at det blir et tema med direkte togforbindelse mellom Oslo og København.

Jeg håper bare ikke at man tenker ensidig på hurtighet. Noe av vitsen med en togtur er at den gir en viss ro, et poeng som kan være vanskelig å få inn i en samferdselssektor hvor valgene for tiden gjøres av bilister i litt for stor grad. Det virker som om de som sitter med makten har noen problemer med å skjønne helt poenget med skinnegående transport, særlig hvordan den fungerer for passasjerene. En liten timeout er en god del av vitsen, både i lokaltrafikken og på ferietur. Måten man kjører på idag, både tog og trikk, virker motsatt, man føler seg stressa når alt settes inn på å kjøre fortest mulig.

Jeg mener ikke at man trenger å somle, men jeg ser ikke helt behovet for å bruke en masse penger og energi på å knipe inn to minutter på en lokal tur som tar en halvtime eller under, eller tilsvarende små tidsbesparelser på lengre turer. Når man er på ferie vil man ha det hyggelig, og i hvert fall de små besparelsene er man ikke nødvendigvis ute etter, særlig ikke på fremmede steder. Man vil tross alt ha turen også.

Jeg tok et TGV-tog den siste biten fra Tyskland til Frankrike for et par år siden, jeg tror det var fra Mannheim til Strasbourg, og det var irriterende at man ikke så særlig mye av landskapet. På grunn av farten bygger man toglinja nede i en grop, nærmest, man anlegger en voll på begge sider av skinnegangen, og som turistopplevelse mister man dermed en god del.

Mange turister som kommer til Norge er opptatt av naturen her, og selv om jeg synes man kunne tone opp kulturen mer i turistreklamen vår, er det jo ingen grunn til å tone ned naturen. Jeg kan bli litt lei av norsk granskog, men jeg tror ikke de tyske eller danske turistene er det. De bor jo heller ikke så langt unna, og er generelt mer miljøbevisste enn oss, så det er sikkert en del som ville velge å komme hit med tog hvis tilbudet var bra.

Det burde dermed være mulig å få til en inngang til Norge, så å si, på land, sydfra, som er hyggelig, i tillegg til mer miljøvennlig.

De norske togene som i dag går til Gøteborg er forresten kjempebehagelige, en smule i motsetning til en del av de togene som fortsetter sydover derfra. Der er det mye forskjellig, i det konkurranseutsatte svenske jernbanesystemet.