En algoritme er altså rett og slett et regnestykke, en regneoperasjon. Den kan fremstilles i ord, med tall og matematiske symboler, og forskjellige programmeringsspråk.

De forskjellige algoritmer for et problem, men enklest er mest elegant og mest effektivt, som så ofte ellers, både i verden og i vitenskapen.)

Den kan gis forskjellige fasonger: vanlig språk, matematiske symboler eller lages som en prosedyre i et programmeringsspråk.

Den løser et matematisk problem eller besvarer et spørsmål, med et tall eller et ”ja” eller ”nei” som svar. Problemet kan være så enkelt som vanlig deling, altså f.eks. formulert sånn: ”Hva er det naturlige tallet a delt på det
naturlige tallet b?” Eller sånn: a : b = c der c er kvotienten.