Anders Anundsen sa i et intervju i Dagbladet for en stund siden at han visste at han ikke var en drittsekk. Vel – vi har vel alle gjort ting, men jeg er villig til å tro ham sånn i sin alminnelighet – privat.

Men det er jo ikke som privatpersoner vi har problemer med fremskrittspartistene. Det er som samfunnsmennesker de skaper trøbbel, først og fremst fordi perspektivet deres ikke har forlatt nettopp privatsfæren. De har hele tiden manglet et egentlig samfunnsperspektiv, og hvis man følger resonnementene deres helt hjem vil man nesten alltid ende i en temmelig privat betraktning som ikke inneholder mye samfunnskunnskap. Ofte ingenting, ut over akkurat det som er landet i fanget på den som snakker.

Det er tross alt en avstand fra kjøkkenbordet til verden utenfor, og selv om alle i utgangspunktet bør kunne lyttes til, det er faktisk en veldig god norsk tradisjon, bør man skille mellom kunnskap om ens egen verden og kunnskap om verden.