En ting FrP er virkelig gode til er å holde
fast på standpunkter helt uavhengig av hva alle andre sier, altså uansett
hvordan diskusjonen utvikler seg. Derfor er det grunn til å merke seg de
innrømmelsene som faktisk kommer. Per Sandberg – av alle – har sagt helt klart
fra Stortingets talerstol at vi må basere oss på kunnskap, i en diskusjon om
hans egen slenging med leppa om professorer som mener noe om hans fiskeripolitikk.
Jeg er villig til å ta ham også på ordet. Han hørtes ut som om han mente det.

Siv Jensen var også for en gangs skyld helt
enig med en spørsmålsstiller, også på Stortinget, i at det ikke var ønskelig å
skape større forskjeller blant folk. Selve poenget hørtes ærlig ut.

Begge deler høres ut som selvfølgeligheter,
men det er grunn til å merke seg sånne ting, fordi det gir mulighet til endelig
en gang å sammenligne deres virkelighetsoppfatning med andres. Det sier også
noe om at de tross alt har noen prinsipper som ikke har med økonomisk egoisme å
gjøre.

Forøvrig er jeg enig i at man ikke kan være
100% samfunnsbevisst og –ansvarlig. Jeg synes for eksempel at det å ikke være
med på NRKs innsamlingsprosjekter må være greit nok, så lenge man ikke starter
en folkebevegelse mot dem.