En ting FrP er virkelig gode til er å holde fast på standpunkter helt uavhengig av hva alle andre sier, altså uansett hvordan diskusjonen utvikler seg. Derfor er det grunn til å merke seg de innrømmelsene som faktisk kommer. Per Sandberg – av alle – har sagt helt klart fra Stortingets talerstol at vi må basere oss på kunnskap, i en diskusjon om hans egen slenging med leppa om professorer som mener noe om hans fiskeripolitikk.
Jeg er villig til å ta ham også på ordet. Han hørtes ut som om han mente det.

Siv Jensen var også for en gangs skyld helt enig med en spørsmålsstiller, også på Stortinget, i at det ikke var ønskelig å skape større forskjeller blant folk. Selve poenget hørtes ærlig ut.

Begge deler høres ut som selvfølgeligheter, men det er grunn til å merke seg sånne ting, fordi det gir mulighet til endelig en gang å sammenligne deres virkelighetsoppfatning med andres. Det sier også noe om at de tross alt har noen prinsipper som ikke har med økonomisk egoisme å gjøre.

Forøvrig er jeg enig i at man ikke kan være 100% samfunnsbevisst og –ansvarlig. Jeg synes for eksempel at det å ikke være med på NRKs innsamlingsprosjekter må være greit nok, så lenge man ikke starter
en folkebevegelse mot dem.