En aldri så liten sensasjon fra Stortingets talerstol her om dagen:

Kulturministeren konstaterte at Norge brukte mer statlige penger på kultur enn mange andre land, og ikke nok med det, regjeringen ville gå inn for at det skulle fortsette å være sånn, at vi fortsatt skulle bruke mye statlige penger på kultur.

Hun sa faktisk det, i spørretimen, som del av et svar på et spørsmål fra en AP-representant, tror jeg.

Jeg tror hun sa noe om at hun var glad de gikk til så mange gode formål, eller noe lignende.