Finansminister Siv Jensen har av og til problemer med å
skjule sine egne synspunkter når de er i konflikt med regjeringens. Hennes
stahet kommer da inn i synsfeltet, litt på skeiva.

En litt ny strategi også, for å omgå et spørsmål som
stilles, er å svare på spørsmål hun ville ha stilt seg selv.

En representant, i spørretimen i Stortinget sist onsdag, spurte
om hva hun og regjeringen har tenkt å gjøre med klimaproblemene. Hun svarte
omtrent at – ja, det er riktig, det stemmer, du trenger ikke å bekymre deg, vi skal fortsatt satse på
oljeindustrien.

Underforstått – vi beholder arbeidsplassene og inntektene,
og FrP har ikke tenkt å forandre standpunkt i saken, at man skal utvinne så mye som mulig, antar jeg.

Man kan vel si at det var henvendt til de av hennes egne velgere
som er enige med henne i dette.

Såvidt jeg husker gjentok hun det, og jeg tror ikke hun sa
noe om klimaproblemene.