Byen forsvinner, vil jeg jo nærmest si, ikke bare byens historie.