Det diskuteres trikkeholdeplasser så fillene fyker for tiden. Ruter, som har et overordnet ansvar for kollektivtrafikken, legger ned holdeplasser og har kuttet i antall avganger.

Men det snakkes fra Ruters side ofte bare om fart. Det er ikke det eneste, kanskje ikke det viktigste, heller, ikke i dagens situasjon. 10 minutter fra Christiania torv til Jernbanetorget, som noen snakker om, er en sjeldenhet. Stort sett er farten trikken kjører med ikke problemet i dag, men hvor ofte trikken går og hvor langt man må gå for å ta den – er de tingene som betyr mest når man er passasjer.

Man vil jo også ha en relativt behagelig reise, og det ødelegges en smule nettopp av (for mye) fart og måten å kjøre skinnegående transportmidler i dag. Både trikk og tog kjøres litt for ofte omtrent som en buss, virker det som, røft og raskt, og det resulterer i unødvendig risting.

Når man i tillegg legger ned holdeplasser og kutter avganger øker dette tiden det tar å komme seg fra A til B.

Sånn som systemet var en stund var det mulig å beregne en halvtime for å komme seg fra den ene enden av sentrum til den andre, uten at man trengte å sjekke rutetider. Dette var et effektivt system, og stemte med byens rytme. I dag er det ofte ikke mulig å gjøre det på denne måten, fordi man mange steder må gå en god del lengre, og fordi antall avganger er tynnet ganske mye ut.

Jeg tror gjerne at utenbys folk trekker på smilebåndet av hele diskusjonen, og til det er det vel bare å si at de ikke helt vet hvor mye og ofte man bruker kollektivtransport i en by.