Det virker som om kunstnere og musikere har grunn til å være bekymret på grunn av denne regjeringen, på grunn av forslag om bestemmelser som nettopp fratar kunstneren opphavsretten i bestemte situasjoner.

Men det som er lagt ut som forslag til åndsverklov er ikke egentlig en lov. En rask titt på de 30 sidene med paragrafer og underpunkter som er tenkt å utgjøre en del av vårt lovverk, viser oss noe som ser mer ut som en lang, lang (,lang) liste over ting som har skjedd eller kan skje på det feltet loven omhandler, i dette tilfelle åndsverk. Den er kort og godt full av nærmest ad hoc-bestemmelser, altså regler som gjelder for ett spesialtilfelle, og de som har bestemt innholdet i loven har enten ikke evne til systematisk tenkning, eller har i hvert fall ikke brukt den her.

En lov må være noenlunde prinsipiell og entydig. Denne teksten vil skape en masse problemer fordi det er praktisk talt umulig å finne frem i den, altså å finne ut hva som er gjeldende rett.

Den som er interessert kan bla seg frem til side 376 (!) i denne pdf’en og ta en titt før forvirringen lukker seg over hodet på en.

https://www.regjeringen.no/contentassets/4c75d8945bc44691925253ca9d0971b5/hoeringsnotat_andsverklov.pdf