Per Sandberg har visst fått ros for å ha vært med på
folkemøter om fiskeripolitikk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Han har akkurat vært i Nord-Norge, blant annet i Vardø.

Jeg har vært med på et lignende folkemøte i Oslo, ikke
om fiskeripolitikk, men om lokale ting der jeg bor.

Følelsen av å bli gjetet
var i grunnen tilstede der også, selv om det skal sies at det til slutt ble
noen reelle diskusjoner i hvert fall oss imellom, altså i salen. De som holdt
møtet ville egentlig si minst mulig utover sine forberedte orienteringer. Det
var liksom ikke deres jobb, og vi fikk i hvert fall ganske lenge følelsen av at
vi også helst skulle si minst mulig. Man henviste ikke så sjelden til
politikernes bestilling, og våre
spørsmål ble nokså ofte skjøvet til slutten av møtet. Det skal sies at det ikke var politikere tilstede, bare ansatte i de forskjellige etatene. Men når man som innbygger blir invitert til et folkemøte av myndighetene, forventer man i grunnen å bli hørt.

Så m. Sandberg har vel lært et sted å “lede” et
sånt møte, og selv om “vårt” møte var mye snillere enn dette, var det jo en smule ampert hos oss også.

Men jeg skulle gjerne hatt en kommentar fra en eller annen
om hersketeknikker i dette opptaket. Jeg vet ikke hva man skal kalle det. Sandberg bruker ordet “dialog”, men det er jo ikke det som foregår. Han prøver å sjarmere folk med at han er folkelig, samtidig
som han med stemmen får alle til å tie stille, rett og slett, i hvert fall så lenge
han snakker.

Det meste av det han sier om fiskeripolitikk er dessuten usammenhengende, uforståelig.

Det eneste som egentlig kommer ut er konklusjonen hans, et sted inni alle de verbale
knyttneveslagene: “Dere skal ikke tro dere får det gratis”.

Det kunne kanskje stå som FrPs motto. Selges skal alt, den som ikke er kjøper eller
selger får lære seg å bli det.

Alt?

Blandingsøkonomi, var ikke det en slags løsning en gang?

På visse områder passer det vel med økonomisk frihet, i andre sammenhenger overhode ikke.

Det er et ganske langt opptak. Selve møtet begynner omtrent på 12
min., Per Sandberg begynner å snakke etter ca. en time. For å få litt
sammenheng kan man kanskje høre på professor Torbjørn Trondsen ved Fiskerihøgskolen (på 49 min.), som
snakker før ham.
Han snakker om et system som for meg var nokså ukjent før
dette kom opp, og som det ikke er helt enkelt å få sammenheng i, selv om det
åpenbart er godt kjent for mange av de som er på dette møtet. For meg ga i
hvert fall hans innlegg litt oversikt, og det stiller Sandbergs lydnivå i
perspektiv.

Dessverre er diskusjonen etterpå stort sett kuttet, så jeg
vet ikke helt hvordan det gikk videre.

https://www.nrk.no/video/PS*clip/d24c5508-dc9d-463d-8c55-08dc9de63d52