Per Sandberg har visst fått ros for å ha vært med på folkemøter om fiskeripolitikk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Han har akkurat vært i Nord-Norge, blant annet i Vardø.

Jeg har vært med på et lignende folkemøte i Oslo, ikke om fiskeripolitikk, men om lokale ting der jeg bor.

Følelsen av å bli gjetet var i grunnen tilstede der også, selv om det skal sies at det til slutt ble noen reelle diskusjoner i hvert fall oss imellom, altså i salen. De som holdt møtet ville egentlig si minst mulig utover sine forberedte orienteringer. Det var liksom ikke deres jobb, og vi fikk i hvert fall ganske lenge følelsen av at
vi også helst skulle si minst mulig. Man henviste ikke så sjelden til politikernes bestilling, og våre spørsmål ble nokså ofte skjøvet til slutten av møtet. Det skal sies at det ikke var politikere tilstede, bare ansatte i de forskjellige etatene. Men når man som innbygger blir invitert til et folkemøte av myndighetene, forventer man i grunnen å bli hørt.

Så m. Sandberg har vel lært et sted å “lede” et sånt møte, og selv om “vårt” møte var mye snillere enn dette, var det jo en smule ampert hos oss også.

Men jeg skulle gjerne hatt en kommentar fra en eller annen om hersketeknikker i dette opptaket. Jeg vet ikke hva man skal kalle det. Sandberg bruker ordet “dialog”, men det er jo ikke det som foregår. Han prøver å sjarmere folk med at han er folkelig, samtidig som han med stemmen får alle til å tie stille, rett og slett, i hvert fall så lenge
han snakker.

Det meste av det han sier om fiskeripolitikk er dessuten usammenhengende, uforståelig.

Det eneste som egentlig kommer ut er konklusjonen hans, et sted inni alle de verbale knyttneveslagene: “Dere skal ikke tro dere får det gratis”.

Det kunne kanskje stå som FrPs motto. Selges skal alt, den som ikke er kjøper eller selger får lære seg å bli det.

Alt?

Blandingsøkonomi, var ikke det en slags løsning en gang?

På visse områder passer det vel med økonomisk frihet, i andre sammenhenger overhode ikke.

Det er et ganske langt opptak. Selve møtet begynner omtrent på 12 min., Per Sandberg begynner å snakke etter ca. en time. For å få litt sammenheng kan man kanskje høre på professor Torbjørn Trondsen ved Fiskerihøgskolen (på 49 min.), som snakker før ham. Han snakker om et system som for meg var nokså ukjent før dette kom opp, og som det ikke er helt enkelt å få sammenheng i, selv om det åpenbart er godt kjent for mange av de som er på dette møtet. For meg ga i hvert fall hans innlegg litt oversikt, og det stiller Sandbergs lydnivå i perspektiv.

Dessverre er diskusjonen etterpå stort sett kuttet, så jeg vet ikke helt hvordan det gikk videre.

https://www.nrk.no/video/PS*clip/d24c5508-dc9d-463d-8c55-08dc9de63d52