NHO har laget en app der man kan putte inn informasjon om
bedriften sin, når man nå har en, og finne ut hvor mye man bidrar, i
samfunnet.

Hvor mye…men samfunnsbidraget er jo ikke bare penger, det er
også om du bygger noe stygt eller pent, miljøvennlig eller ikke, osv.

Særlig i en tid og på et sted med så mye penger som her, i dag, er dette et
stort spørsmål. Kvaliteten på veksten, rett og slett.