Christian Tybring-Gjedde i Aftenposten i går:

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/Christian-Tybring-Gjedde-Du-horer-ikke-Borge-Brende-ofte-si-at-norsk-utenrikspolitikk-ligger-fast-lenger_-det-er-bra-624546b.html

Dobbeltmoral er vanligvis når man forfekter et ideal, men ikke vil følge det selv fordi det går ut over ens egne ønsker. Her ser man tydelig hva som er Fremskrittspartiets grunnforutsetning, det man ikke kan leve uten: At hensikten med tilværelsen, eller det viktigste i livet, er å skaffe et utkomme.

Dette sies i en situasjon der Norge har så mye penger at vi har mulighet til å si ja til omtrent alles materielle krav.

Jeg vet ikke om det er 4 eller 5 statsbudsjetter (og de er virkelig ikke små) vi har på bok.

Så når vil angsten for fattigdommen slippe taket?