En sidegren av “ikke iPad når man gjør andre ting” er når man snakker med noen, eller noen tar kontakt med deg, da bør også skjermen
legges vekk eller sammen så man ikke ser den, synes jeg. Det er en viktig ting å lære og å kunne, å snakke sammen og å gi hverandre den oppmerksomhet som skal til for å høre hva den andre sier. En skjerm bør ikke forstyrre læring av denne ferdigheten mer enn den må.

Jeg synes selv jeg høres autoritær ut noen ganger, men iPaden og annen elektronikk blander seg i våre sosiale vaner, så vi må forholde oss til dingsene.

Særlig for voksne kan dette være en viktig ting å huske, vi sitter jo ofte og jobber med PC’en og gjør altså mye “viktigere” ting enn barna, synes vi kanskje.