Det er også et interessant spørsmål, synes jeg, om en
knivstikking i en bakgate har samme effekt på et menneske som en svær operasjon,
for å bruke litt Dagbla’-språk.. Enhver som har ligget på operasjonbordet vet
at det er en fysisk påkjenning som det tar tid å komme seg av. Noen vil si at
det er et tåpelig spørsmål, at det er innlysende at man blir ekstra satt ut av
at noen har angrepet deg.

Fra et vitenskapelig synspunkt er det i hvert fall
interessant om den samme handlingen gir forskjellig fysisk effekt avhengig av
hva som er hensikten med den, for eksempel når det gjelder drikking og røyking.
Man kan tenke seg at svaret også henger sammen med ens egen konstitusjon og
faktisk livsfilosofi, fordi noen fungerer mye mer fysisk enn andre på visse
felt eller generelt. At systemet til syvende og sist også har noen grenser er vel
også en slags sannhet, men hvor de grensene går er vel også tildels individuelt,
etter enhver tankegang.

For ens egen del blir det viktig å prøve å holde en slags
oversikt, når det går.