Det er også et interessant spørsmål, synes jeg, om en knivstikking i en bakgate har samme effekt på et menneske som en svær operasjon, for å bruke litt Dagbla’-språk.. Enhver som har ligget på operasjonbordet vet at det er en fysisk påkjenning som det tar tid å komme seg av. Noen vil si at det er et tåpelig spørsmål, at det er innlysende at man blir ekstra satt ut av at noen har angrepet deg.

Fra et vitenskapelig synspunkt er det i hvert fall interessant om den samme handlingen gir forskjellig fysisk effekt avhengig av hva som er hensikten med den, for eksempel når det gjelder drikking og røyking. Man kan tenke seg at svaret også henger sammen med ens egen konstitusjon og faktisk livsfilosofi, fordi noen fungerer mye mer fysisk enn andre på visse felt eller generelt. At systemet til syvende og sist også har noen grenser er vel også en slags sannhet, men hvor de grensene går er vel også tildels individuelt, etter enhver tankegang.

For ens egen del blir det viktig å prøve å holde en slags oversikt, når det går.