Forbrenningsmotoren ble oppfunnet rundt 1850. Fra da av har utslippene av CO2 pekt oppover. Velstandsøkning og befolkningsøkning har ført til økt forbruk og økt produksjon – av alt, egentlig.

Dette er den enkle forklaringen på årsaken til temperaturøkningen på jorda.

Man har målinger av CO2 fra 50-tallet og fremover, fra lufta. Fra tidligere tider kan man måle CO2-innholdet fordi det finnes innefrosset luft i is, for eksempel i Antarktis. Islaget her er 3 km tykt, og målinger er gjort av de forskjellige land som har forskere eller forskningsprosjekter der. Man kan finne luft som er opptil en million år gammel.

Dataene herfra viser variasjon mellom ca 180 og 300 parts per million (ppm), milliontedeler, altså.

Dagens statistikk viser at vi nå er oppe på over 400 ppm, et nivå som ikke har vært målt før. Kurven peker som sagt entydig oppover i moderne tid.

Kurven for menneskelig utslipp av CO2 peker samme vei.

Det er ingen rimelig tvil om sammenhengen mellom menneskenes CO2-utslipp og temperaturøkningen på jorda. Ta en titt på disse kurvene:

https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

Effekten på været vil nødvendigvis være mer komplisert, fordi sammenhengen mellom temperatur og vær er mer komplisert. Det er ikke sånn at fordi gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger vil temperaturen på ethvert sted på jorda stige til enhver tid.

Jeg er ikke meteorolog, men jeg tror det er et enkelt poeng. Mange ting spiller inn på været, ikke bare atmosfærens temperatur.