Beklager, men en side ved norsk tenkemåte strekker seg langt utenfor FrP.

Hvis en muslimsk gærning virkelig smeller av en bombe et eller annet sted eller gjør noe annet flott, så kommer en hel masse mennesker til å si
“hva sa vi?”

Ja, hva sa de? “Muslimene er sånn og sånn”, “muslimene er gærne” osv.

Og etter en sånn hendelse vil mange si “ja, det stemmer”, til tross for at det er én person som eventuelt har gjort det. To. Kanskje fem eller til og med en gruppe, hvis vi er skikkelig uheldige.

Ikke den muslimske befolkning. Vi har faktisk en.

Allikevel vil mange som ikke er enige, ha problemer med å motsi de ekstreme stemmene, fordi vi har, særlig i offentligheten, så liten tradisjon for analytiske stemmer, og alt for dårlige vaner når det gjelder å forvente nyanser, som komme hvis man analyserer.

Enten-eller er en alt for vanlig tenkemåte. Selvfølgelig må det i en del tilfeller tas avgjørelser som krever valg, men som beskrivelse av virkeligheten er det nesten alltid en alt for stor forenkling å tenke sånn.

Ett eksempel er veldig ofte nok til å velte et helt resonnement i en diskusjon, eller faktisk,
i det praktiske liv, å ødelegge gode forslag i lokalsamfunnet eller til og med i rikspolitikken. Er det sånn – eller ikke? er et ofte stilt spørsmål, som like ofte forventes besvart med en to
setningers ingress. Som sagt, ett eksempel på det motsatte tas som bevis for at
n påstand er usann. Det som i mange tilfeller ville være riktig å gjøre, var å justere påstanden, men ikke nødvendigvis utslette den. Hvis innvendingen har noe for seg.

Det jeg snakker om kan dessverre være en totalitær tenkemåte. Kanskje den stammer fra krigen, hva vet jeg, eller den er eldre.

Spørsmålet ovenfor, er det sånn? kan selvfølgelig brukes til å avsløre unnvikenhet eller ren løgn. Men bortsett fra det er det som regel en dårlig vane å tenke i så store blokker.

er knyttet til et helt entydig utsagn.

# # #

Og jeg er fortsatt ikke motstander av å diskutere, sider ved religioner og andre ting. Heller ikke å være poengtert, forsåvidt.

Bare ta det litt lugnt.

Man må egentlig tenke nokså lenge for å kunne si noe enkelt.

Jeg burde sånn sett heller ikke skjære alle over en kam ved å si dette, men når fenomenet forekommer, så legg merke til det og ta noen forholdsregler.