Facebook bruker algoritmer for å følge med på hva du gjør, for å kunne sende deg personalisert reklame. En algoritme er forsåvidt ikke noe annet enn en presis beskrivelse av det maskina gjør, en regneoperasjon, presentert som et flytskjema, maskinspråk, binære regneoperasjoner. Det kommer an på hvilken kant man ser det fra.

Men gjennom nettet er det mulig å følge med på hva du gjør, og man kan beskrive de “dingsene” som lages for å følge med. I hvert fall med de der algoritmene, og sikkert med ord også.

Én person kan ikke sitte og følge med på alle brukere av f.eks. Facebook, så man kan i stedet lage en algoritme som lager en algoritme, som faktisk er din algoritme, som gjør selve jobben og forteller Facebook sitt system hva akkurat du driver med.

En regneoperasjon eller et flytskjema, et dataprogram, altså, kan godt ha variasjonsmuligheter også, til tross for at tenkningen er maskinell, siden hele greia er bygget opp etter prinsippet “hvis A skjer, så gjør B”. Hvis du gjør bestemte ting gjør programmet bestemte ting, det svarer på dine handlinger på forskjellige måter, for eksempel lagrer informasjonen om det du driver med. Det er veier inn i programmet, med bestemte typer respons eller aktivitet knyttet til det som kommer inn.

Tilfeldighetsfunksjoner finnes også, at programmet plukker ut et tilfeldig tall som spiller en rolle i programmet. Dette kan også øke variasjonsmulighetene.

Det man er ute etter, egentlig, er kort sagt trafikkinformasjon, hva du gjør på nettet. Hvor du klikker, hvor lenge du er på de forskjellige steder, hvor du kommer fra og hvor du går. Hvilke søkeord du benytter deg av. Hvilken nettleser du bruker og hvilken versjon av nettleseren.

Cookies gjør vel noe av det samme, men de er da “festet” i din maskin, i nettleseren.

Med denne informasjonen lagret hos for eksempel Facebook kan de danne seg et visst bilde av hvordan du tenker, hvem du er – som kunde, er jo det de er interessert i. Når informasjonen er “oversatt” til markedsføringsspråk, er vi inne i en kanskje mer kjent verden av kundepsykologi og -adferd, antagelser om når du vil kjøpe hva osv.

Grupperinger er i hvert fall en ting man gjør – er språket ditt norsk har man snevret inn letingen fra så mange milliarder som nå finnes i verden akkurat nå, til en gruppe på fem millioner, pluss minus. Bruker du Linux som operativsystem er søket også raskt snevret inn, det er ikke så mange Linux-brukere.

Facebooks algoritmer er hemmelige, så du får ikke vite konkret hvordan de overvåker deg, men dette er i all enkelhet noen prinsipper for hva de driver med.