Altså, det er flere nivåer i den indre organiseringen av en PC, men felles for alle er at de er basert på tall. Alle bokstaver og tegn i alle kjente alfabeter og tallsystemer, historiske og moderne, har hvert sitt tall, dette er i og for seg en vanlig tallkode. Det er nesten 140 000 forskjellige tegn i Unicode, som er det dominerende tegnsettet i dataverdenen. Systemet er laget sånn at det kan utvides, med plass til språklige nyskapninger og nye språk.