Min forståelse av Unicode var litt enkel, jeg må korrigere. Det er en tallkode, men den er ikke så enkel som ett tall for hvert tegn, det finnes noen undergrupper, litt som Deweys desimalsystem (for systematisering i biblioteker). Så hvert tegn i verdens alfabeter (stort sett, man er visst ikke
helt ferdige) har sin kode, men en litt mer innviklet kode enn ett enkelt tall.

I tillegg, og det er jo litt rart, har hvert tegn i tillegg sitt navn, altså med bokstaver, og min kilde til denne opplysningen, en venn som er programmerer, sier at man av og til, ikke særlig ofte, er nødt ti å bruke dette navnet istedenfor tallet, og altså kode hver bokstav i denne koden på vanlig
måte, fordi denne måten å representere tegnet har større presisjonsnivå enn tallkoden i Unicode.

Noen har sittet og gitt navn, med bokstaver, til alle de bortimot 140 000 tegn i Unicode. Som altså også har tallkoder for omtrent alle tegn, bokstaver, tall, skrifttegn osv., i verden.

Redigert etter publisering.