Hva er forskjellen på fiksjon og fantasi?

Jeg har mange ganger møtt synspunktet at en film eller en
bok er funnet på, så den trenger ikke ha noen forbindelse til virkeligheten. At
en person er sånn eller sånn, for eksempel unaturlig, er ikke viktig fordi…historien
er ikke virkelig.

En fiksjon er ikke virkelig, men den må være troverdig, det
som skjer må ha kunnet skje gitt de forutsetningene som finnes i fortellingen.

Mange elementer kan være uvirkelige, i phantasy-genrer, for
eksempel, eller barnefortellinger.

Men det menneskelige må på en eller annen måte stemme. Hvis
personene er usammenhengende eller helt usannsynlige vil det skjemme
fortellingen. Illusjonen detter fra hverandre.

Hvis det er en historisk setting bør jo denne også stemme så
langt man får det til. Er det en bok som er skrevet på den tiden
handlingen foregår, kan man derfor også bruke den som kilde til kunnskap om
denne tiden, så lenge man nettopp har en idé om forholdet mellom fiksjon og
virkelighet, kanskje også hos den forfatteren eller regissøren det er snakk om.

Alle disse tingene kan selvfølgelig tas opp til diskusjon,
men etter min mening ikke at en fortelling har et eller annet forhold til
virkeligheten.

Hvis ikke ville vi neppe gidde å lese den eller se den på
lerretet eller skjermen.