Hva er forskjellen på fiksjon og fantasi?

Jeg har mange ganger møtt synspunktet at en film eller en bok er funnet på, så den trenger ikke ha noen forbindelse til virkeligheten. At en person er sånn eller sånn, for eksempel unaturlig, er ikke viktig fordi…historien er ikke virkelig.

En fiksjon er ikke virkelig, men den må være troverdig, det som skjer må ha kunnet skje gitt de forutsetningene som finnes i fortellingen.

Mange elementer kan være uvirkelige, i phantasy-genrer, for eksempel, eller barnefortellinger.

Men det menneskelige må på en eller annen måte stemme. Hvis personene er usammenhengende eller helt usannsynlige vil det skjemme fortellingen. Illusjonen detter fra hverandre.

Hvis det er en historisk setting bør jo denne også stemme så langt man får det til. Er det en bok som er skrevet på den tiden handlingen foregår, kan man derfor også bruke den som kilde til kunnskap om denne tiden, så lenge man nettopp har en idé om forholdet mellom fiksjon og virkelighet, kanskje også hos den forfatteren eller regissøren det er snakk om.

Alle disse tingene kan selvfølgelig tas opp til diskusjon, men etter min mening ikke at en fortelling har et eller annet forhold til virkeligheten.

Hvis ikke ville vi neppe gidde å lese den eller se den på lerretet eller skjermen.