Bottom line i FrPs politikk er “mer aktivitet og mer
penger”. Altså, næringsaktivitet er det det handler om.

Deres nervøsitet når det gjelder penger burde bli nøyere
belyst. Jeg møtte en sympatisør en gang, med eget firma i en eller annen
event-sjanger, og han mente at 5 ganger statsbudsjettet i oljefondet, eller hva
det var da vi traff hverandre, ikke var mye. Vi burde ha som mål “å være
rentenister”, mente han, da kunne vi kanskje føle oss noenlunde trygge.

Bare i parentes: Jeg tror ikke noen stat har hatt så mye penger som vi har akkurat nå.

De påstår selv de fokuserer på økonomi, og her sørpå har de
fått et ufortjent rykte for å ha greie på penger. Men økonomi er mer enn
penger, det er et middel til mange ting i politikken, og berører ikke bare seg
selv, men alle mulige sektorer.

Noen kan lage kunst av å brødfø en familie, og livskunst
også, men et samfunn er en mer sammensatt affære enn en husstand.

Redigert etter publisering.