Bottom line i FrPs politikk er “mer aktivitet og mer penger”. Altså, næringsaktivitet er det det handler om.

Deres nervøsitet når det gjelder penger burde bli nøyere belyst. Jeg møtte en sympatisør en gang, med eget firma i en eller annen event-sjanger, og han mente at 5 ganger statsbudsjettet i oljefondet, eller hva det var da vi traff hverandre, ikke var mye. Vi burde ha som mål “å være rentenister”, mente han, da kunne vi kanskje føle oss noenlunde trygge.

Bare i parentes: Jeg tror ikke noen stat har hatt så mye penger som vi har akkurat nå.

De påstår selv de fokuserer på økonomi, og her sørpå har de fått et ufortjent rykte for å ha greie på penger. Men økonomi er mer enn penger, det er et middel til mange ting i politikken, og berører ikke bare seg selv, men alle mulige sektorer.

Noen kan lage kunst av å brødfø en familie, og livskunst også, men et samfunn er en mer sammensatt affære enn en husstand.

Redigert etter publisering.