Det er én frihet som for noen trumfer alle andre i dagens samfunnsdebatt, og det er friheten til å starte og drive sin egen bedrift.

Man skal ikke ha så mye samfunnskunnskap for å vite at det også finnes andre friheter i et samfunn, frihet fra fattigdom, frihet til å skape, frihet til å tjene. Frihet som andre gir deg av gavmildhet, enten det handler om penger eller kjærlighet.

Friheten til å starte og drive en bedrift finnes også i mitt univers. Jeg synes heller ikke man skal legge unødvendig mange kjepper i hjulene på folk som gjør det.

Men man må forstå at det finnes kryssende interesser i et samfunn, at denne ene friheten ikke en gang er det eneste som skaper økonomisk velstand, og at situasjonen i Norge i dag er en annen enn etter krigen, hvor fattigdom fortsatt var hovedproblemet.

Dessuten har det egentlig alltid vært viktig hva man bruker pengene til, og hvordan man gjør det, ikke bare at man bruker dem for å få hjulene til å gå.

Minst én generasjon har lært seg at alt må ha en pris, at alt skal selges, ingenting gis bort, og snart at bedriftene sitter med selve nøkkelen til fremskritt og velstand.

En grunn til dette er i hvert fall at det er Carl I. Hagens hoved-hangup, grunnlaget for hans politikk, man kunne si at det eneste han har å si er at bedriftene skal ha bedre vilkår.

Alt annet er spinn fra kjøkkenbordet eller avledet av dette ene prinsippet.

Og siden han er en person som kort og godt aldri gir seg, særlig ikke på dette ene, og har sagt det og sagt det og sagt det og sagt det og sagt det siden han meldte seg i offentligheten for…ja, er det 40 år siden? – så orker vi ikke protestere lenger, vi bøyer oss.

Jeg er heller ikke motstander av dette prinsippet.

Men jeg er motstander av at det skal være grunnlaget for hele politikken, som sagt, at dette er trumfkortet, det som alltid skal være sånn, uansett hva man holder på med. Jeg tenker det kommer an på, hvilken sektor, hva man driver med.

Det må innarbeides på en fornuftig måte der vi har bruk for det, parallelt med andre prinsipper, for eksempel om rettigheter. Miljøvern. Utvikling av kulturen.

Det er også mange som har andre drivkrefter enn penger i det de gjør.

Velstand er ikke bare penger, og selv økonomiske gründere eller bedrifter er ikke de eneste som skaper den økonomiske velstanden som oppnås. Selvsagt bidrar de, men andre er også med på å skape det landskapet de befinner seg i.

Hvis pengene begynner å ødelegge det landskapet, virker de også mot sin hensikt.