Innledningen på denne artikkelen handler kanskje om noe annet enn fortsettelsen. Men det finnes berøringspunkter også, for eksempel når det gjelder bedriftskultur. Den forsvinner også ut av våre hender i nokså stor grad når en bedrift får utenlandske eiere, særlig hvis myndighetene stoler for mye på bedriftene.

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/norske-verdier-1.1076948