En annen side av saken når det gjelder politiet er hvilken virkelighet folk med en annen hudfarge lever i. En artikkel i Morgenbladet forteller at noen blir stoppet av politiet, ofte, uten noen spesiell grunn. Hvor smart er dette, da? Mange av dem, eller rettere sagt deres familier, kommer fra land hvor man virkelig har måttet passe seg for myndigheter i århundrer, så de finner seg kanskje i det. Men de unge? De er kanskje vokst opp her, er vant til våre rettigheter, som vi jo har slåss for, og hvorfor skal ikke de ha de samme rettighetene?

Det skal de jo faktisk.

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/02/politiet-maa-slutte-med-raseprofilering