Siden jeg sliter med nettsiden, gothesen.no, for tiden, legger jeg ut nye noter her.

Nytt pianostykke: