På vei til sentrum i går én politibil, riktignok etter en
ambulanse i utrykning, så de var kanskje på vei samme sted. To-tre vektere.