Hvis jeg ikke husker helt feil var Hegnar bekymret for sikkerhet i forbindelse med trikken for en stund siden.

Jeg vet ikke da om det er noen spesielt god idé å sette opp farten, sånn som Ruter holder på med. Bygatene er ikke bygget for moderne jernbane, og vi har ikke bruk for det i sentrum heller. I Oslo sentrum er trikken en lokalrute, ikke en forstadsbane, sånn som Ruter tenker. Å knipe inn to minutter er unødvendig, det vi trenger er hyppige avganger og tilstrekkelig med holdeplasser.

Jeg tror fortsatt ikke Ruter vet hvordan sentrum i Oslo fungerer, fra et gatesynspunkt.