Carl I. Hagen med normalt stemmeleie? Det må være løgn.

https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/04/vaer-grei-med-russland

Jeg blir sliten av å kommentere Carl I. Hagen , men han sier
en del nye ting.

For det første virker det faktisk som at han ser på jobben
som stortingspresident som belønning for lang og tro tjeneste. Hvis det stemmer
er det utrolig at han har den oppfatningen, jeg trodde ikke han var så dum. Det
er vel en jobb som alle andre i det politiske systemet.

Det tok mange år å få hans generasjon menn til å skjønne at
forurensning fantes og var et problem. Nå er den jobben gjort,
muligens, så hvor lang tid skal det ta før de samme folkene skjønner at
CO2-problemet handler om mengde? Hvor mye
CO2 det er i atmosfæren er en av de viktigste faktorene som bestemmer
temperaturen på jorden. Det er ikke det at stoffet er der som er problemet, det er det at det er for mye av det, og
økningen skyldes vel stort sett oss.

Jeg trenger ikke forklare dette for mine barn, tror jeg.
Heller ikke at plantene lever blant annet av CO2…hurra.

Han sier også at de sosiale rettighetene etter hans mening
ikke ligger under menneskerettighetene. Det stemmer ikke med definisjonen i
Menneskerettserklæringen, men spørsmålet er hvor mye av dem vi skal ha til
enhver tid. Jeg interesserer meg kanskje ikke så mye for hva vi kaller det. Det
er et politisk spørsmål som alle andre om man vil ha det eller ikke, og til
enhver tid hvor mye.

Hvis det betyr at han ikke vil at noen skal få noe fra
fellesskapet, kan han jo gjerne si det.