Men som en kommentar til meg selv når jeg skriver om Siv
Jensen…jeg skulle gjerne snart visst hva FrP egentlig vil, for det er det sjelden
snakk om. Jeg synes diskusjonene ofte blir fullstendig absurde, mange av dem burde skrus tilbake til start så man fant ut hva konflikten(e) egentlig handlet om.