Spørretimen idag:

Fint å høre finansminister Siv Jensen faktisk si at vi i
Norge baserer oss på og har fordel av små økonomiske forskjeller, og at det er sånn det skal være. Om det var
den nøyaktige ordlyden i det hun sa husker jeg ikke, men det var realiteten.

Spørsmålet var vel om hun syntes forskjellene var blitt
større. Hun svarte ikke på det, men dette er jo et svar som er ganske klart,
man slutter seg til hensikten å ikke gjøre dem store.