USA er jo billandet, og FrP er bilpartiet. Om Rogaland er bilfylket? Det får kanskje en rogalending svare på, men faktum er, synes jeg, som gammel togpassasjer, at både togene og trikkene kjøres mer og mer som busser, eller kanskje egentlig biler. Jeg pleide ikke bli kvalm av å kjøre tog. Men på lokaltogene er det nå av og til problematisk. Det rister.

Farten er satt opp, fordi en eller annen brukerundersøkelse sier at mange vil kjøre fortere. Jeg vet ikke om de også ble spurt om kjørekomfort.