Når jeg sier at Høyres tradisjonelle grunnposisjon har vært å argumentere for økonomisk ansvarlighet, ut fra en like tradisjonell rolle som et parti for bedriftseiere, så er det selvfølgelig delvis et fornuftig poeng også for et land.