For å dra ideen om en folkevalgt forsamling som en bedriftsforsamling et lite stykke til:

Det pleier for tiden å være et rush av saker til behanding – i Stortinget – før sommerferien.

Smak litt på den der.

På en arbeidsplass er det normalt.

Men Stortinget er ikke en arbeidsplass i den forstand. Det er landets parlament – en demokratisk institusjon, representantene er blant annet der for å ivareta folkets interesser.

Næringslivets også, bevares, og alle andre gruppers interesser, grupper som er og burde være representert der via partiene.

Men en regjering skal ikke rutinemessig rushe ting gjennom parlamentet.