Interessant lesning for en som ikke er økonom. Det som i hvert fall sitter igjen i mitt hode er beskrivelsen av fjernhet, her fortalt i økonomispråk, sånn noenlunde.

https://morgenbladet.no/ideer/2018/09/okonomifaget-lar-virkeligheten-kommer-i-andre-rekke-skriver-ebba-boye

Tro på tall, og argumentasjon ut fra tall, går også igjen i mange sammenhenger idag, mange ser på dem som mer betydningsfulle enn de faktisk er.

De er viktige, man bør gjerne sjekke forekomsten av det man krangler om, så man ikke lager krig av bagateller, men det er ikke alltid lite antall er det samme som liten betydning, for eksempel. Det kommer an på.

Man teller jo noe, og disse forskjellige noe(r) i samfunnet virker også på hverandre og på oss på så forskjellige måter. Alt er ikke penger, og alt lar seg ikke en gang omsette i penger. Prøv lykke, ulykke, forelskelse, familie, venner, naturopplevelser, kunstopplevelser, du skjønner hvor jeg vil. Alt dette er blant de virkelig viktige tingene i livet.

Livet påvirkes av penger, jovisst, men det er også noe som heter at man har det som man tar det, og at man kan hjelpe hverandre – noen ganger uten ekstra penger, men med andre anstrengelser.

Til en viss grad – stemmer dette også.

Man kan bygge ting med penger, men man kan også ødelegge.

To tykke streker under litt for mange svar med et tall i finnes også. Et tall står i en sammenheng, og den må også uttrykkes i ord.

Hvis alt skal tallfestes for å bety noe glemmer man kanskje det som faktisk ikke kan tallfestes, men som vi også lever av.

Tallfesting kan si noe om størrelsen på et problem, men gjør ikke nødvendigvis at man forstår problemets struktur og logikk. Nøyaktighet i den forstand gis av en definisjon uttrykt i ord som matcher virkeligheten godt nok.

Jeg er ikke så glad i tall, jeg foretrekker ord, men sjekk allikevel om jeg ikke har rett i noe av det jeg sier.

Som sagt, vi trenger tall for ikke å miste perspektivet noen ganger, men vi trenger også vanlig samfunnskunnskap og annen kunnskap for å forstå hva tallene betyr.

Kanskje best å kombinere tall, ord og begreper etter behov, og ta en siste sjekk på hva man nå har tenkt ut, om det virker sannsynlig eller rimelig, hvis det er planlagt politikk det handler om.