Per-Willy Amundsen mener noe om Abid Rajas sykmelding.

Jeg synes for det første ikke at det er fornuftig å tette alle inkonsekvenser i et system. Ikke noe system kan lages perfekt, kanskje det ikke er mulig å få med alle tenkelige tilfeller, for eksempel.

De som angir tonen i diskusjonene for tiden virker dessuten som om de mener at alle deler av forvaltningen og andre offentlige tjenester skal gjøre bokstavelig det som står i instruksen og ingenting annet. Det kan godt hende at ting noen ganger går for langt, men generelt vil det alltid finnes glidende overganger mellom ulike oppgaver og funksjoner i en hvilken som helst sammenheng, i offentlig virksomhet også.

Mange av de som sitter på toppen – i dag – virker ikke som om de har evnen til å vurdere hva som er rimelig og hva som ikke er det etter denne tankegangen.