Hvis det ikke var tydelig i innlegget om styrke, så ja, jeg synes beundringen for styrke og handlekraft kan være litt merkelig. Man har bruk for gjennomføringsevne i politikken, men man har også bruk for evnen til å lytte og å holde muligheten åpen for at en politisk motstander har noe å komme med, ikke minst i dagens situasjon, hvor så mange snakker forbi hverandre.